www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | odkazy

 

Dotační programy z rozpočtu města Písek
Dnes je

Vítáme Vás na stránkách dotačních programů z rozpočtu města Písek.


Vyberte si oblast:

Aktuálně:

3.7.2017Výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2018
Upozorňujeme na možnost podání žádosti v rámci vyhlášené 1. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2018. Podpora města v opatření 2 VELKÉ PROJEKTY bude soustředěna zejména na akce, které tematicky spojí 100. výročí vzniku naší republiky se způsobem života v Písku 21. století. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 22.9.2017 do 12:00 hodin. V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu vyzva1.sk (zavináč) mupisek.cz. Celý text výzvy naleznete zde.
23.6.2017Vážení a milí příznivci kultury v Písku,
dovolte nám, prosím, pozvat Vás po delší odmlce na veřejné projednávání další verze dokumentu kulturní strategie města Písek. Bude se konat dne 28.6.2017 v 17:00 v Přednáškovém sále Prácheňského muzea v Písku. Text strategie je k dispozici níže. Projednávání je svoláváno poněkud narychlo, je to však pro nás jediná možnost, jak ho uskutečnit ještě před letními prázdninami.

Těšíme se na Vaši účast!

s pozdravem Ida Kaiserová a Roman Černík
  Ke stažení
Doprovodná a důvodová část k programu rozvoje [PDF, 339 kB]
Struktura a funkce programového dokumentu [PDF, 184 kB]
Program rozvoje kultury a cestovního ruchu [PDF, 294 kB]
29.5.2017Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace
Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádosti dle čl. III. e) systémová podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále Zásady).Finanční prostředky ve výši 380 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2017. Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 27.06.2017 do 30.06.2017 (včetně). V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy@mupisek.cz sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných Zásad. Zásady a formuláře pro žadatele na podporu sportovní činnosti nad minimální limit jsou k dispozici na webových stránkách http://www.granty-pisek.cz/sport-zadost-o-poskytnuti.html.

Celý text výzvy naleznete zde.

Ing. Iveta Mikešová - odbor školství a kultury
 
 
© 2017 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ