www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | odkazy

 

Dotační programy z rozpočtu města Písek
Dnes je

Vítáme Vás na stránkách dotačních programů z rozpočtu města Písek.


Vyberte si oblast:

Aktuálně:

20.10.2017 Výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2018
Upozorňujeme na možnost podání žádosti v rámci vyhlášené 2. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2018. Podpora města v opatření 4 MIKROGRANTY bude soustředěna zejména na akce, které tematicky spojí 100. výročí vzniku naší republiky se způsobem života v Písku 21. století. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 08.12.2017 do 12:00 hodin. V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu vyzva2.sk (zavináč) mupisek.cz. Celý text výzvy naleznete zde.
31.8.2017POZVÁNKA
Odbor školství a kultury tímto zve všechny zájemce o informace z oblasti financování kultury a cestovního ruchu pro rok 2018 v Písku na každoroční informativní schůzku. Tato schůzka se uskuteční v pondělí 18. září 2017 od 16:00 hod. v Kulturním domě, hudební salonek, nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek.
Toto setkání bude věnováno 1. a 2. výzvě dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2018. Pozvání přijal Bc. Daniel Turek (předseda kulturní komise z Českých Budějovic), který pohovoří na téma, jak co nejlépe napsat žádost o dotaci. Žádosti o dotaci na podporu kulturních akcí a akcí z cestovního ruchu v rámci 1. výzvy je možno podávat v termínu od 23.08.2017 do 22.09.2017 do 12:00 hod. Vyhlášení 2. výzvy je naplánováno na říjen t.r.

Základní body programu:
1. Odbor školství a kultury
   · Dotační program kultury a cestovního ruchu v roce 2018
   · Kalendárium kulturních akcí
   · Informace z odboru školství a kultury
2. Bc. Daniel Turek – obsah žádosti o dotaci
3. Různé

1.8.2017Výzva k podání žádostí z programu Záštita starostky města 2017
Odbor školství a kultury informuje všechny případné žadatele o Záštitu starostky města na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí v roce 2017, že žádosti o Záštitu s dotací - 2. výzva bude možno zasílat v termínu od 1. 9. do 20. 9. 2017. O morální záštitu lze požádat kdykoliv, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce. více ».
 
© 2017 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ