www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | odkazy

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

-- Archiv cestovní ruch 2011

 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2011 » Grantový kalendář 2011
Poslední úprava 4. 12. 2009

Grantový kalendář 2011

Schváleno radou města dne 10. 2. 2011 usnesením č. 97/11.
 

Grantový kalendář pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu cestovního ruchu v roce 2011
Číslo výzvy Opatření Charakteristika grantového programu (podporované aktivity) alokovaná částka (v mil. Kč) termín vyhlášení
5121
INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU Zvýšení standardů kvality nabízených služeb cestovního ruchu ve městě - investice do movitého a nemovitého majetku - není vypsáno
5122/1
PÍSECKÁ ČÍTANKA Zábavně-vzdělávací akce jako (nové) služby cestovního ruchu 0,2 02/11
5123/1
MĚSTO PÍSEK - CENTRUM CESTOVNÍHO RUCHU Posilování kulturní pozice města v Jihočeském kraji prostřednictvím pořádání významných akcí 0,4 02/11
5124/1
PŘÍPRAVA TURISTICKÉ SEZÓNY Příprava regionálních suvenýrů a propagačních materiálů, účast na propagačních akcích, tvorba turistických produktů. 0,2 02/11
5125/1
PARTNERSKÉ VÝMĚNY Setkávání s občany a kulturou partnerských měst Písku 0,2 02/11
CELKEM ALOKOVÁNO 2011     1,0  

Podrobné informace k jednotlivým grantovým programům naleznete na adrese www.granty-pisek.cz.

Administrátor programu: Hana Vopravilová DiS., tel.: 382 330 202, e-mail: hana.vopravilova@mupisek.cz, Městský úřad Písek, Budovcova 207, odbor kultury a CR

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ