www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | odkazy

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

-- Kultura 2011

 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2011 » Zlatý fond 2011
Poslední úprava 11. 2. 2011

Zlatý fond 2011

 
 

Rada města Písek dne 10. 2. 2011 usnesením č. 95/11 schválila zařazení jmenovitých položek Zlatého fondu pro podporu kulturních aktivit v roce 2011.

Akce podpořená ze Zlatého fondu Pořadatel – realizátor akce Doporučená finanční částka
Šrámkův Písek Společnost amatérské divadlo a svět, o.s. 100.000 Kč
Mezinárodní folklorní festival Folklorní soubor Písečan, o.s. 500.000 Kč
Mezinárodní festival studentských filmů FILMFEST Písek, s.r.o. 400.000 Kč
Festival nad řekou Agentura Heart of Europe Media, s.r.o. 800.000 Kč

Finanční návrh na příspěvky ze Zlatého fondu byly schváleny zastupitelstvem města dne 7. 4. 2011 č. usnesení 87/11. Pořadatelé schválených akcí vyplní tiskopis Podklady pro poskytnutí příspěvku a do 14 dnů ode dne obdržení dopisu o zařazení jejich akce do Zlatého fondu jej zašlou na odbor kultury a cestovního ruchu.

Tiskopis vyúčtování akce ze Zlatého fondu si pořadatelé stáhnou, vyplní a odevzdají v souladu s termínem uvedeným v uzavřené smlouvě na podatelnu MÚ.


 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ