www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | odkazy

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

-- Kultura 2014

 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2014
Poslední úprava 5. 6. 2014

Kultura

Výzvy

obsahuje opatření grantového programu, alokace finančních prostředků programu, vymezení vhodných žadatelů, popis podporovaných aktivit, kontaktní údaje na administrátora grantového programu, termín uzávěrky přijímání žádostí a způsob doručení žádostí, odkaz na podrobná Pravidla grantového programu.

1. výzva 2014, 2. výzva 2014

Záštita starosty 2014

Příspěvky v oblasti kultury poskytovány na:
1. kulturní aktivity/akce s maximální možností příspěvku 20 000 Kč a celkovou alokací pro rok 2014 ve výši 100 000 Kč
2. na volnočasové a společenské aktivity/akce s maximální možností příspěvku 10 000 Kč a celkovou alokací pro rok 2014 ve výši 100 000 Kč.

Příspěvky jsou poskytovány na základě návrhu starosty města a po schválení žádosti radou města a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku. více...>>

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ