www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | ARCHIV

 

 
Aktuálně
Dnes je 

Aktuálně:

 
27. 02. 2019

Výsledky dotačního řízení 2. výzvy 2019

Rada města na svém jednání 25. 02. 2019 potvrdila návrh hodnotící komise a schválila výše dotací na kulturu a cestovní ruch pro 2. výzvu roku 2019. Více informací ZDE.

 

02. 01. 2019

Odbor školství a kultury informuje všechny případné žadatele o Záštitu starostky města na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí v roce 2019, že žádosti o Záštitu s dotací bude možno zasílat v termínu od 01.02. do 28.02. 2019. O morální záštitu lze požádat kdykoliv, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce. více »

13. 12. 2018

Výzva k podání žádostí pro organizátory volnočasových aktivit dětí a mládeže

Upozorňujeme žadatele o dotaci na volnočasové aktivity na možnost podání žádostí dle čl. IV. a) činnost a IV. b) akce v souladu se Zásadami pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 400 000 Kč dle čl. IV. a) a ve výši 100 000 Kč dle čl. IV. b) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2019 rozhodnutím zastupitelstva města dne 06.12.2018.

Žádosti o dotace je možné podávat v období od 07.01.2019 do 15.01.2019 (včetně).

Vzory žádostí – elektronické formuláře na rok 2019 jsou k dispozici ZDE

Celý text výzvy naleznete ZDE

 

10. 12. 2018

Výsledky dotačního řízení 1. výzvy 2019

Zastupitelstvo města na svém jednání 6. 12. 2018 potvrdilo návrh rady města a hodnotící komise a schválilo výše dotací pro rok 2019. Více informací ZDE.

 

10. 12. 2018

Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotace dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu, III. b) činnost, III. c) sportovní akce a III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.

Finanční prostředky ve výši 528 000 Kč dle čl. III. a), ve výši 2 816 000 Kč dle čl. III. b), ve výši 176 000 Kč dle čl. III. c), ve výši 4 600 000 Kč dle čl. III. f) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2019 rozhodnutím zastupitelstva města dne 06.12.2018.

Žádosti o dotace dle čl. III. a), III. b) a III. f) je možné podávat v období od 07.01.2019 do 15.01.2019 (včetně). Žádost o dotaci dle čl. III. c) je možno podat nejdříve od 07.01.2019. Žádosti čl. III. c) podané po termínu 15.01.2019 budou posuzovány v nejbližším termínu jednání sportovní komise a příslušných orgánů města.

Vzory žádostí – elektronické formuláře na rok 2019 jsou k dispozici ZDE.

Celý text výzvy naleznete ZDE.

 

3. 10. 2018

Výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2019

Upozorňujeme na možnost podání žádosti v rámci vyhlášené 2. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2019. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 07.12.2018 do 12:00 hodin. V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu vyzva2.sk@mupisek.cz. Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE.

 

© 2017 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ