www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | ARCHIV

Záštity starostky

 
 
Záštity starostky
Poslední úprava 08. 10. 2019

2. výzva 2019

 

Dotačním programem Záštita starosty/starostky (dále jen Záštita) se rozumí morální podpora nebo finanční prostředky města Písek poskytnuté jako dotace fyzické, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí, které tyto osoby realizují ve městě Písek nebo propagují město Písek a zároveň se na aktivitě/akci finančně podílejí. Aktivity/akce jsou svým charakterem určeny široké veřejnosti a hlavním záměrem je jejich propojení se způsobem života v Písku 21. století a zatraktivnění města pro obyvatele i návštěvníky.

Pravidla dotačního programu Záštita starosty/starostky města Písek

Pravidla k programu jsou ZDE.

Formulář Žádost o dotaci včetně příloh - 2. výzva 2019

Pro vyplnění elektronické žádosti je nutné stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu zastity (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných pravidel do 20. 09. b. r.

Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Níže naleznete vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, která je dle povahy žádosti případně dále upravena např. dalšími povinnostmi příjemce.

Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace z programu Záštita města Písek a Dotazník pro příjemce dotační podpory města Písek

Formulář pro vyúčtování si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odevzdejte na podatelnu MÚ v termínu stanoveném pro příjem vyúčtování dotací. Nově, od 01.01.2018 zašle příjemce 1x ročně s vyúčtování hromadně za všechny městem Písek podpořené akce Dotazník pro příjemce dotace, který je statistickým podkladem města Písek a  Městský úřad Písek/město Písek (dále jen "správce") činí, v souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz.

 
          Nahoru

---------------------------------------------------

 

Text výzvy

Text 2. výzvy 2019 [DOC, 145 kB]

 

Formulář Žádost o dotaci včetně příloh

Formulář doporučujeme stáhnout si do svého počítače, elektronicky vyplnit a doručit dle daných pravidel.

 

Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace,

která je dle povahy žádosti případně dále upravena např. dalšími povinnostmi příjemce.

 

Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace z programu Záštita města Písek a Dotazník pro příjemce dotační podpory města Písek

Formulář i Dotazník si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odevzdejte na podatelnu MÚ v termínu stanoveném pro příjem vyúčtování dotací.

 

Pravidla publicity

 

Pravidla pro poskytnutí

 


 

© 2019 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ