www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | odkazy

 

Aktuálně - archiv
Dnes je

Aktuálně - ARCHIV:

22.10.2010Zastupitelstvo města Písku na svém zasedání dne 14. 10. 2010 pod č. usnesení 294/10 návrh příspěvku v rámci Grantového programu na podporu kultury v roce 2010 – 2. výzva, opatření 4 – Image města – projekt Městská slavnost 2011 „Dotkni se Písku“ v rozsahu návrhu grantové komise a doporučení rady města ve výši 800 tis. Kč pro Agenturu TFC neschvalujepověřuje pořádáním Městské slavnosti v roce 2011 o.p.s. Centrum kultury Písek.
11.10.2010Rada města dne 30.9.2010, usnesení č. 730/10, vzala na vědomí informaci o plnění úkolů z Projektových listů Strategického plánu rozvoje kultury města Písku.
29.7.2010Vyzýváme všechny sdružení, spolky, soubory, skupiny i jednotlivce k podávání návrhů na zařazení konkrétních jmenovitých kulturních akcí nebo akcí cestovního ruchu do Zlatého fondu kultury a Zlatého fondu cestovního ruchu města Písku pro rok 2011. Více viz výzva žadatelům (formát .doc, 35 kB).
12.3.2010Rada města dne 11.03.2010 schválila změnu grantového kalendáře pro rok 2010 a vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o příspěvek do grantového programu na podporu kultury a na podporu cestovního ruchu pro rok 2010.
18.2.2010Zastupitelstvo města Písku dne 18. 02. 2010 schválilo výši příspěvků v rámci 1. výzvy grantového programu na podporu kultury a na podporu cestovního ruchu pro rok 2010.
16.12.2009Přehled finančních prostředků pro grantový program v letech 2006–2010 naleznete zde.
4.12.2009Rada města dne 3. 12. 2009 schválila usnesením č. 872/09 a 873/09 Grantový kalendář pro poskytování finančních příspěvku z rozpočtu města Písek na podporu kulturních aktivit a na podporu cestovního ruchu v roce 2010 a 1. výzvu grantového kalendáře včetně příslušných pravidel.
11.11.2009V souvislosti se schvalováním rozpočtu města Písek na rok 2010 v zastupitelstvu města 3. 12. 2009 se předpokládá počátkem měsíce prosince 2009 vyhlášení 1. výzvy pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na podporu kulturních aktivit a na podporu cestovního ruchu v roce 2010. Předpokládaný termín pro podání žádosti bude od 4. 12. 2009 – do 5. 1. 2010.
6.10.2009Zastupitelstvo města Písek na svém zasedání dne 24.9. 2009 pod usnesením č. 248/09 schválilo aktualizaci Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kulturních aktivit a cestovního ruchu.
5.10.2009Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24. 9. 2009 schválilo upravené „Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kulturních aktivit a cestovního ruchu“. V těchto Zásadách je nově zaveden statut Zlatého fondu cestovního ruchu města Písku, který má podporovat akce zvláštního významu v této oblasti. Vyzýváme proto k podávání návrhů na zařazení konkrétních jmenovitých akcí cestovního ruchu do Zlatého fondu cestovního ruchu města Písku pro rok 2010. Vzhledem ke schválení zásad ke konci měsíce září není možné dodržet termín stanovený nově schválenými Zásadami (tj. 30. 9. běžného roku) ani obvyklý způsob zveřejňování v tiskovinách města, náměty s písemným odůvodněním návrhu je proto výjimečně možné předkládat až do 31. 10. 2009 písemně na adresu: Město Písek, odbor kultury a cestovního ruchu, Budovcova 207, 397 19 Písek nebo e-mail: edita.kucerova@mupisek.cz. Současně tím prodlužujeme také termín podávání návrhů na aktivity podporované Grantovým programem města Písku na podporu cestovního ruchu v roce 2010. Zaslané náměty budou předloženy komisi pro partnerské vztahy a cestovní ruch k vyhodnocení a následně bude návrh na složení Zlatého fondu 2010 a Grantový kalendář předložen radě města ke schválení.
29.9.2009Dne 24. 9. 2009 projednalo a schválilo zastupitelstvo města výši příspěvků grantového řízení 2. výzvy na podporu kultury v roce 2009. více...>>
9.6.2009Rada města dne 4. 6. 2009 schválila změnu Grantového kalendáře pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kulturních aktivit v roce 2009 a 2. výzvu grantového kalendáře na podporu kultury včetně příslušných pravidel. více...>>
25.5.2009Dne 21. 5. 2009 projednalo a schválilo zastupitelstvo města výši příspěvků grantového řízení 1. výzvy na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2009.
13.3.2009Rada města Písek dne 15. 1. 2009 usnesením č. 8/09 schválila zařazení jmenovitých položek Zlatého fondu pro podporu kulturních aktivit v roce 2009. více...>>
16.2.2009Rada města dne 12. 2. schválila Grantový kalendář pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu cestovního ruchu v roce 2009 a 1. výzvu grantového kalendáře včetně příslušných pravidel. více...>>
19.1.2009Rada města dne 15. 1. schválila Grantový kalendář pro poskytování finančních příspěvku z rozpočtu města Písek na podporu kulturních aktivit v roce 2009 a 1. výzvu grantového kalendáře včetně příslušných pravidel. více...>>
18.12.2008Aktuální informace a formuláře žádostí budou zveřejněny po schválení radou města v průběhu ledna 2009.
4.12.2008Aktualizovanou verzi Strategického plánu rozvoje kultury města Písku do roku 2020 včetně Projektových listů schválilo Zastupitelstvo města Písku dne 4. 12. 2008 usnesením č. 401/08. více...>>
3.12.2008Grantové stránky města Písek byly dnes rozšířeny o sekci FAQ - Často kladené dotazy.
25.11.20083. verzi Strategického plánu rozvoje kultury města Písku zpracovala pracovní skupina dne 18. 11. 2008. Materiál projedná rada města dne 27. 11.,  zastupitelstsvo pak dne 4. 12. 2008. více...>>
13.11.200813. listopadu 2008 schválilo zastupitelstvo města příspěvky žadatelům 3. výzvy grantového programu kultura 2008. více...>>
21.10.2008Pracovní skupina na svých jednání dne 23.9., 7.10., 14.10. zpracovala 2. pracovní verzi aktualizace Strategického plánu rozvoje kultury města Písku a Pracovních listů. Vaše připomínky je možné zaslat na e-mail jana.bauerova@mupisek.cz do 30. 10. 2008. více...>>
11.9.2008Rada města usnesením č. 496/08 schválila harmonogram [DOC] aktualizace Strategického plánu rozvoje kultury Města Písku do roku 2020 a jmenovala pracovní skupinu [DOC], která bude na aktualizaci tohoto významného dokumentu města pracovat. Tímto harmonogramem jsou schválené i termíny pro práci pracovní skupiny i kulturní komise. Jednotlivé pracovní verze plánu budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách k dalšímu připomínkování veřejnosti.
27.3.2008Byly spuštěny stránky www.granty-pisek.cz
© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ