www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | odkazy

 

Aktuálně
Dnes je

Aktuálně:

3. 10. 2018

Výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2019

Upozorňujeme na možnost podání žádosti v rámci vyhlášené 2. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2019. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 07.12.2018 do 12:00 hodin. V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu vyzva2.sk@mupisek.cz. Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE.

 

9. 7. 2018

Výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2019

Upozorňujeme na možnost podání žádosti v rámci vyhlášené 1. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2019. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 21.9.2018 do 12:00 hodin. V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu vyzva1.sk@mupisek.cz. Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE.

 

14. 5. 2018

Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádosti o dotaci dle čl. III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále jen Zásady).
Finanční prostředky ve výši 2 205 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města rozhodnutím zastupitelstva dne 26. 04. 2018. V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy@mupisek.cz, oboje dle pokynů daných Zásad. Termín pro příjem žádostí je od 28. 05. 2018 do 01. 06. 2018.

Zásady a formuláře pro žadatele na podporu sportovní činnosti nad minimální limit jsou k dispozici ZDE.

Ing. Alena Kalinová - odbor školství a kultury

 

14. 5. 2018

Výzva k podání žádostí pro sportovní organizace

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádosti dle čl. III. e) systémová podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále Zásady).
Finanční prostředky ve výši 380 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2018. Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 25. 06. 2018 do 29. 06. 2018 (včetně). V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy@mupisek.cz, oboje dle pokynů daných Zásad. Zásady a formuláře jsou k dispozici ZDE.

Ing. Alena Kalinová – odbor školství a kultury

 

27. 3. 2018 Rada města Písek dne 22.03.2018 schválila rozdělení dotací na kulturní, sportovní, volnočasové a společenské aktivity/akce. Výsledky rozdělení dotací naleznete zde.
27. 3. 2018 Výzkum ukázal, kdo nejvíce navštěvuje město Písek. Více informací »
16. 2. 2018 Kultura a cestovní ruch - výsledky dotačního řízení 2. výzvy 2018. Rada města na svém jednání 15. 02. 2018 projednala doporučené žádosti a schválila výši dotací více »
18. 12. 2017 Odbor školství a kultury informuje všechny případné žadatele o Záštitu starostky města na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí v roce 2018, že žádosti o Záštitu s dotací bude možno zasílat v termínu od 01.02. do 28.02. 2018. O morální záštitu lze požádat kdykoliv, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce. více »
18. 12. 2017 Zastupitelstvo města Písku dne 17 12. 2017 pod usnesením č. 263/17 schválilo výši dotací v  1. výzvy dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2018. více »
18. 12. 2017 Výzva k podání žádostí pro organizátory volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2018
Upozorňujeme žadatele o dotaci na volnočasové aktivity na možnost podání žádostí dle čl. IV. a) činnost a IV. b) akce v souladu se Zásadami pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Finanční prostředky ve výši 400 000 Kč dle čl. IV. a) a ve výši 100 000 Kč dle čl. IV. b) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2018 rozhodnutím zastupitelstva města dne 07.12.2017.
Žádosti o dotace je možné podávat v období od 08.01.2018 do 15.01.2018 (včetně).
Vzory žádostí – elektronické formuláře na rok 2018 jsou k dispozici zde.
Celý text výzvy naleznete zde.
18.12.2017 Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace v roce 2018
Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotace dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu, III. b) činnost, III. c) sportovní akce a III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.
Finanční prostředky ve výši 528 000 Kč dle čl. III. a), ve výši 2 816 000 Kč dle čl. III. b), ve výši 176 000 Kč dle čl. III. c), ve výši 4 600 000 Kč dle čl. III. f) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2018 rozhodnutím zastupitelstva města dne 07.12.2017.
Žádosti o dotace dle čl. III. a), III. b) a III. f) je možné podávat v období od 08.01.2018 do 15.01.2018 (včetně). Žádost o dotaci dle čl. III. c) je možno podat nejdříve od 08.01.2018. Žádosti čl. III. c) podané po termínu 15.01.2018 budou posuzovány v nejbližším termínu jednání sportovní komise a příslušných orgánů města.
Vzory žádostí – elektronické formuláře na rok 2018 jsou k dispozici zde.
Celý text výzvy naleznete zde.
20.10.2017 Výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2018
Upozorňujeme na možnost podání žádosti v rámci vyhlášené 2. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2018. Podpora města v opatření 4 MIKROGRANTY bude soustředěna zejména na akce, které tematicky spojí 100. výročí vzniku naší republiky se způsobem života v Písku 21. století. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 08.12.2017 do 12:00 hodin. V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu vyzva2.sk (zavináč) mupisek.cz. Celý text výzvy naleznete zde.
31.8.2017POZVÁNKA
Odbor školství a kultury tímto zve všechny zájemce o informace z oblasti financování kultury a cestovního ruchu pro rok 2018 v Písku na každoroční informativní schůzku. Tato schůzka se uskuteční v pondělí 18. září 2017 od 16:00 hod. v Kulturním domě, hudební salonek, nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek.
Toto setkání bude věnováno 1. a 2. výzvě dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2018. Pozvání přijal Bc. Daniel Turek (předseda kulturní komise z Českých Budějovic), který pohovoří na téma, jak co nejlépe napsat žádost o dotaci. Žádosti o dotaci na podporu kulturních akcí a akcí z cestovního ruchu v rámci 1. výzvy je možno podávat v termínu od 23.08.2017 do 22.09.2017 do 12:00 hod. Vyhlášení 2. výzvy je naplánováno na říjen t.r.

Základní body programu:
1. Odbor školství a kultury
   · Dotační program kultury a cestovního ruchu v roce 2018
   · Kalendárium kulturních akcí
   · Informace z odboru školství a kultury
2. Bc. Daniel Turek – obsah žádosti o dotaci
3. Různé

1.8.2017Výzva k podání žádostí o dotace z programu Záštita starostky města 2017
Odbor školství a kultury informuje všechny případné žadatele o Záštitu starostky města na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí v roce 2017, že žádosti o Záštitu s dotací - 2. výzva bude možno zasílat v termínu od 1. 9. do 20. 9. 2017. O morální záštitu lze požádat kdykoliv, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce. více ».
3.7.2017Výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2018
Upozorňujeme na možnost podání žádosti v rámci vyhlášené 1. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2018. Podpora města v opatření 2 VELKÉ PROJEKTY bude soustředěna zejména na akce, které tematicky spojí 100. výročí vzniku naší republiky se způsobem života v Písku 21. století. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 22.9.2017 do 12:00 hodin. V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu vyzva1.sk (zavináč) mupisek.cz. Celý text výzvy naleznete zde.
23.6.2017Vážení a milí příznivci kultury v Písku,
dovolte nám, prosím, pozvat Vás po delší odmlce na veřejné projednávání další verze dokumentu kulturní strategie města Písek. Bude se konat dne 28.6.2017 v 17:00 v Přednáškovém sále Prácheňského muzea v Písku. Text strategie je k dispozici níže. Projednávání je svoláváno poněkud narychlo, je to však pro nás jediná možnost, jak ho uskutečnit ještě před letními prázdninami.

Těšíme se na Vaši účast!

s pozdravem Ida Kaiserová a Roman Černík
  Ke stažení
Doprovodná a důvodová část k programu rozvoje [PDF, 339 kB]
Struktura a funkce programového dokumentu [PDF, 184 kB]
Program rozvoje kultury a cestovního ruchu [PDF, 294 kB]
29.5.2017Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace
Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádosti dle čl. III. e) systémová podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále Zásady).Finanční prostředky ve výši 380 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2017. Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 27.06.2017 do 30.06.2017 (včetně). V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy@mupisek.cz sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných Zásad. Zásady a formuláře pro žadatele na podporu sportovní činnosti nad minimální limit jsou k dispozici na webových stránkách http://www.granty-pisek.cz/sport-zadost-o-poskytnuti.html.

Celý text výzvy naleznete zde.

Ing. Iveta Mikešová - odbor školství a kultury
 
21.4.2017Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace
Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotace dle čl. III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále jen Zásady).
Finanční prostředky ve výši 2 515 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města rozhodnutím zastupitelstva města dne 20.04.2017.
V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných Zásad. Termín pro příjem žádostí je od 22.05.2017 do 26.05.2017.
Zásady a formuláře pro žadatele na podporu sportovní činnosti nad minimální limit jsou k dispozici na webových stránkách http://www.granty-pisek.cz/sport-zadost-o-poskytnuti.html.
Celý text výzvy naleznete zde.

Ing. Iveta Mikešová - odbor školství a kultury
 
14.2.2017Rada města Písku dne 9.2.2017 schválila výši dotací v rámci 2. výzvy dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2017. více »
19.12.2016Odbor školství a kultury informuje všechny případné žadatele o Záštitu starostky města na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí v roce 2017, že žádosti o Záštitu s dotací bude možno zasílat v termínu od 01.02. do 28.02. 2017. O morální záštitu lze požádat kdykoliv, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce. více »
5.12.2016Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace
Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotace dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu, III. b) činnost, III. c) sportovní akce a III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.
Finanční prostředky ve výši 528 000 Kč dle čl. III. a), ve výši 2 816 000 Kč dle čl. III. b), ve výši 176 000 Kč dle čl. III. c), ve výši 4 600 000 Kč dle čl. III. f) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2017 rozhodnutím zastupitelstva města dne 01.12.2016.
Žádosti o dotace dle čl. III. a), III. b) a III. f) je možné podávat v období od 02.01.2017 do 15.01.2017 (včetně). Žádost o dotaci dle čl. III. c) je možno podat nejdříve od 02.01.2017. Žádosti čl. III. c) podané po termínu 15.01.2017 budou posuzovány v nejbližším termínu jednání sportovní komise a příslušných orgánů města.
Žádost bude posuzována dle Zásad, které jsou k dispozici zde.
Vzory žádostí – elektronické formuláře na rok 2017 jsou k dispozici zde.
Celý text programu naleznete zde.

Ing. Iveta Mikešová - odbor školství a kultury
 
5.12.2016Výzva k podání žádostí pro organizátory volnočasových aktivit dětí a mládeže
Upozorňujeme žadatele o dotaci na volnočasové aktivity na možnost podání žádostí dle čl. IV. a) činnost a IV. b) akce v souladu se Zásadami pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Finanční prostředky ve výši 400 000 Kč dle čl. IV. a) a ve výši 100 000 Kč dle čl. IV. b) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2017 rozhodnutím zastupitelstva města dne 01.12.2016.
Žádosti o dotace je možné podávat v období od 02.01.2017 do 15.01.2017 (včetně).
Žádost bude posuzována dle Zásad, které jsou k dispozici zde).
Vzory žádostí – elektronické formuláře na rok 2017 jsou k dispozici zde.
Celý text programu naleznete zde.

Ing. Andrea Klimešová - odbor školství a kultury
 
2.12.2016Zastupitelstvo města Písku dne 1. 12. 2016 schválilo výši dotací v rámci 1. výzvy dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2017. více »
29.11.2016Rada města dne 24.11.2016 schválila rozdělení dotací na volnočasové a společenské aktivity/akce. Výsledky rozdělení dotací naleznete zde.
19.10.2016Veřejné projednávání kulturní strategie města Písku jako součást přípravy kulturní strategie města Písku. Debata se bude konat dne 21.11.2016 v 18:00 hodin v přednáškovém sále Prácheňského muzea.
Program: představení výsledků dosavadního šetření, diskuse pracovních skupin, shrnutí.
11.10.2016Informace o tvorbě kalendária pro pořadatele kulturních akcí naleznete zde.
3.10.2016Rada města dne 08.09.2016 schválila vyhlášení 2. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 12.12.2016 do 12:00 hodin. více zde
8.9.2016Rada města na svém jednání dne 08.09.2016 schválila vyhlášení mimořádné výzvy do dotačního programu Záštita starosty/starostky města Písek na podporu volnočasových a společenských aktivit/akcí s alokovanou částkou 45.000 Kč. více zde
11.7.2016Odbor školství a kultury zve všechny zájemce o aktuální informace z oblasti kultury a cestovního ruchu v Písku od 1. 1. 2017 na schůzku, která se bude konat ve středu dne 14. 09. 2016 od 16 hodin v prostorách Městského úřadu Písek, Budovcova 207/6, I. podlaží, zasedací místnost č. 145. Kromě dotační podpory bude představena nová destinační společnost Píseckem, s.r.o. a zúčastní se i pracovník Turistického informačního centra. více zde
11.7.2016Informace z instruktážní schůzky – předkládání dokladů k poskytovaným dotacím na sport. více zde
30.6.2016Rada města dne 9.6.2016 schválila vyhlášení 1. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 23.9.2016 do 12:00 hodin. více zde
22.6.2016Město Písek aktualizovalo pro pořadatele akcí ve městě Písek informace, které popisují postup při pořádání akcí na veřejném prostranství. více zde
7.6.2016Výzva k podání žádostí pro sportovní organizace
Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádosti dle čl. III. e) systémová podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále Zásady). Finanční prostředky ve výši 380 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2016. Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 20.06.2016 do 30.06.2016 (včetně). Zásady a formuláře jsou k dispozici zde.
3.5.2016Zastupitelstvo dne 31.03.2016 a rada města dne 07.04.2016 schválily poskytnutí dotací dle čl. III. c) sportovní akce pro rok 2016. Zastupitelstvo města dne 28.04.2016 schválilo poskytnutí dotací dle článků III. a) investice a opravy velkého rozsahu, III. b) činnost a III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů v roce 2016. Přehled schválených dotací naleznete zde.
29.4.2016Zastupitelstvo města Písku dne 28.04.2016 schválilo výši dotací v rámci 3. výzvy dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2016. více »
6.4.2016Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádosti o dotaci dle čl. III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost. Finanční prostředky ve výši 2 873 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města rozhodnutím zastupitelstva dne 31.03.2016. Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 02.05.2016 do 06.05.2016 (včetně) na podatelny Městského úřadu Písek. Zásady a formuláře pro žadatele na podporu sportovní činnosti nad minimální limit jsou k dispozici zde.
Dále je možnost podání žádosti o dotaci dle čl. IV. b) akce Zásad pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Jedná se o zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 38 120 Kč pro rok 2016. Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 02.05.2016 do 06.05.2016 (včetně) na podatelny Městského úřadu Písek. Zásady a formuláře pro žadatele na podporu akcí jsou k dispozici zde.
14.3.2016Rada města dne 10.03.2016 schválila rozdělení dotací na kulturní, sportovní, volnočasové a společenské aktivity/akce. Výsledky rozdělení dotací naleznete zde.
3.3.2016Odbor školství a kultury připravuje v současné době návrh Pravidel Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017.
V souladu se schválenými Zásadami je možno náměty na zaměření dotačních programů předkládat na odbor školství a kultury městského úřadu Písek do 31. 03. 2016. Na základě vyhodnocení obdržených námětů v příslušné komisi města a v rámci peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města jsou odborem školství a kultury navržena Pravidla dotačního programu pro následující rok.
Své náměty na zaměření dotačních programů 2017 je možno zaslat písemně nebo osobně odevzdat na podatelně - adresa Velké náměstí 114/3, Písek nebo elektronicky e-mail: jana.bauerova (zavináč) mupisek.cz. Tato Pravidla jsou předložena k posouzení příslušné komisi města Písek před projednáním v radě města.
5.2.2016Rada města Písku dne 04.02.2016 schválila výši dotací v rámci 2. výzvy dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2016. více »
5.2.2016Rada města dne 04.02.2016 schválila vyhlášení 3. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 16.03.2016 do 12:00 hodin. více »
29.12.2015Informativní schůzka pro žadatele o dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Ve středu 6.1.2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti č. 1 budovy radnice, Velké náměstí 114, Písek. více »
14.12.2015Odbor školství a kultury informuje všechny případné žadatele o Záštitu starostky města na podporu svých kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí v roce 2016, že žádosti o Záštitu s dotací bude možno zasílat v termínu od 01.02. do 28.02. 2016. O morální záštitu lze požádat kdykoliv, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce. více »
4.12.2015Zastupitelstvo města Písku dne 3. 12. 2015 schválilo výši dotací v rámci 1. výzvy dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2016. více »
1.10.2015Rada města dne 10.09.2015 usnesením č. 588/15 schválila vyhlášení 2. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 16.12.2015 do 12:00 hodin. více »
29.6.2015Rada města dne 25. 6. 2015 usnesením č. 462/15 schválila vyhlášení 1.VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 25.09.2015 do 12:00 hodin. více »
23.6.2015Zastupitelstvo města projednalo dne 11.06.2015 pod usnesením č. 156/15 informaci o čerpání příspěvků v roce 2014 na kulturu a podporu cestovního ruchu.
13.1.2015Pozvánka na diskusní odpoledne
Zveme tímto všechny zájemce o oblast kultury a cestovního ruchu v Písku a všechny pořadatele akcí v Písku na prezentaci výstupů z diskuse, která proběhla 15.09.2014. Prezentovány budou výsledky SWOT analýzy kultury a cestovního ruchu a výsledky systémového shrnutí stávajícího grantového řízení. Setkání se bude konat dne 28. ledna 2015 od 16:00 h ve Sladovně v Písku, prostory Debatních trámů, 4. patro. Výsledky analýzy, které jsou podkladem k tomuto setkání, naleznete níže ke stažení.
Akci pořádá město Písek, odbor školství a kultury ve spolupráci se zástupci společnosti Kvas o.s., MgA. Olgou Škochovou Bláhovou a PhDr. Alexandrou Brabcovou.

Ing. Marie Cibulková, Bc. Jana Bauerová - odbor školství a kultury

Ke stažení:
Analýza grantového programu – pilotní sonda [formát PDF, 283 kB]
Závěrečná zpráva z diskuze [formát PDF, 954 kB]
16.12.2014Zastupitelstvo města Písku dne 16. 12. 2014 schválilo výši příspěvků v rámci 1. výzvy grantového programu na podporu kultury a podporu cestovního ruchu pro rok 2015.
5.6.2014Rada města dne 5. 6. 2014 schválila Grantový kalendář poskytování příspěvků města Písku pro oblast kultury a cestovního ruchu v roce 2015, 1. výzvu grantového kalendáře včetně příslušných pravidel. Uzávěrka přijímání žádostí je do 26. září 2014 do 12.00 hodin.
1.4.2014Rada města dne 20.03.2014 pod usnesením č. 128/14 a 129/14 souhlasila s návrhem na udělení finančních příspěvků na podporu kulturních aktivit a na podporu volnočasových a společenských aktivit. Tímto byly projednány všechny došlé žádosti o Záštitu starosty obdržené k 28.02.2014.
7.3.2014Zastupitelstvo města Písku dne 6. 3. 2014 schválilo výši příspěvků v rámci 2. výzvy grantového programu na podporu kultury.
13.12.2013Rada města dne 12. 12. 2013 schválila změnu Grantového kalendáře pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury v roce 2014 a 2. výzvu grantového kalendáře pro rok 2014 včetně příslušných pravidel. Uzávěrka přijímání žádostí je do 20. ledna 2014 do 12.00 hodin.
3.12.2013 Zastupitelstvo města Písku dne 28. 11. 2013 schválilo výši příspěvků v rámci 1. výzvy grantového programu na podporu kultury a na podporu cestovního ruchu pro rok 2014.
15.10.2013 Odbor školství a kultury zve všechny zájemce o aktuální informace z oblasti kultury a cestovního ruchu v Písku od 1. 1. 2014 na schůzku, která se bude konat ve středu dne 6. 11. 2013 od 16 hodin v prostorách Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114/3, I. podlaží, zasedací místnost č. 1.
Více informací v pozvánce (formát PDF, 271 kB)
7.6.2013Rada města dne 6. 6. 2013 schválila Grantový kalendář pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a na podporu cestovního ruchu v roce 2014 a 1. výzvu grantového kalendáře pro rok 2014 včetně příslušných pravidel.
12.3.2013 Výzva
Odbor školství a kultury připravuje v současné době návrh Pravidel pro poskytování grantových příspěvků na kulturu a cestovní ruch pro rok 2014.
V souladu se schválenými Zásadami je možné do 31.03.2013 zasílat na odbor školství a kultury náměty na zaměření grantových programů.
Na základě vyhodnocení obdržených námětů v příslušné komisi města (komisi kulturní a komisi pro partnerské vztahy a cestovní ruch) a v rámci prostředků vyčleněných v rozpočtu města budou odborem školství a kultury navržena Pravidla grantového programu pro následující rok.
Své náměty na zaměření grantových programů 2014 je možno zaslat písemně nebo osobně odevzdat na podatelně - adresa Velké náměstí 114/3, Písek nebo elektronicky - e-mail: jana.bauerova (zavináč) mupisek.cz.
10.12.2012 Zastupitelstvo města Písku dne 06. 12. 2012 schválilo výši příspěvků v rámci 1. výzvy grantového programu na podporu kultury a na podporu cestovního ruchu pro rok 2013.
30.10.2012 Pravidla pro udělení Záštity starosty na rok 2013 (dále jen Pravidla) byla aktualizována a rada města dne 18. 10. 2012 usnesením č. 636/12 vyhověla žadatelům, kteří dosud nemohli žádat o Záštitu starosty z důvodu, že náplň jejich aktivity či zaměření akce nešlo zařadit mezi výčet podporovaných aktivit/akcí. více...>>
2.8.2012 Odbor školství a kultury zve tímto všechny zájemce o aktuální informace z oblasti kultury a cestovního ruchu na setkání, které se bude konat v pondělí dne 17. září 2012 od 16:00 v prostorách Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114/3, zasedací místnost č. 1.
Toto setkání bude věnováno zapojení všech organizátorů kulturních akcí a akcí cestovního ruchu do pořádání akcí v roce 2013 a zveřejňování akcí na webových stránkách. Kromě zveřejnění na internetovém portálu tyto termíny budou sloužit pro sestavení kulturního kalendáře Písek 2013 a případných dalších tiskovin pro kampaň 770 let města Písku.
Část setkání bude věnována i případným dotazům ke grantovému systému pro rok 2013. Uzávěrka příjmu žádostí pro 1. výzvu příštího roku je 27.09.2012.
15.6.2012Rada města dne 14. 6. 2012 schválila Grantový kalendář pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a na podporu cestovního ruchu v roce 2013 a 1. výzvu grantového kalendáře pro rok 2013 včetně příslušných pravidel.
12.12.2011Zastupitelstvo města Písku dne 8. 12. 2011 schválilo výši příspěvků v rámci 1. výzvy grantového programu na podporu kultury a na podporu cestovního ruchu pro rok 2012.
25.8.2011Odbor školství a kultury zve všechny zájemce o aktuální informace z oblasti financování kultury a cestovního ruchu v Písku od 1. 1. 2012 na seminář, který se bude konat ve středu dne 07.09.2011 od 16 hodin v prostorách Městského úřadu Písek, Budovcova ulice 207, I. podlaží č. dveří 145.
Toto setkání bude věnováno změnám v grantovém systému pro rok 2012. Uzávěrka příjmu žádostí pro 1. výzvu příštího roku je již 30.09.2011 a podrobné aktuální podklady k vypsaným grantovým programům naleznete na www.granty-pisek.cz.
Zároveň vyzýváme pořadatele akcí ke zveřejňování již známých termínů akcí na rok 2012 - buďto přímo prostřednictvím vlastního přístupu do administrace akcí v systému www.icpisek.cz nebo e-mailem na adresu infocentrum (zavináč) pisek.eu rovněž v termínu do 30.09.2011. Kromě zveřejnění na internetovém portálu tyto termíny budou sloužit pro sestavení kulturního kalendáře Písek 2012 a případných dalších tiskovin.
15.7.2011Rada města dne 14. 7. 2011 schválila Grantový kalendář pro poskytování finančních příspěvku z rozpočtu města Písek na podporu kulturních aktivit a na cestovního ruchu v roce 2012 a 1. výzvu grantového kalendáře pro rok  2012 včetně příslušných pravidel.
15.7.2011Zastupitelstvo města Písek na svém zasedání dne 26. 5. 2011 pod usnesením č. 146/11 schválilo aktualizaci Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu aktivit kultury a cestovního ruchu. Zásadní změnou je sjednocení pravidel pro poskytování příspěvků v rámci grantových programů, Zlatého fondu a záštity starosty a zavedení víceleté grantové podpory.
13.5.2011Rada města dne 12. 5. 2011 schválila změnu Grantového kalendáře poskytování příspěvků města Písek pro oblast cestovního ruchu v roce 2011 a 2. výzvu grantového kalendáře včetně příslušných pravidel. Uzávěrka přijímání žádostí je do 3. června 2011 do 12.00 hodin. více...>>
4.5.20111. 5. 2011 došlo ke sloučení odboru školství, mládeže a tělovýchovy s odborem kultury a cestovního ruchu. Vzniklý odbor školství a kultury má sídlo na Velkém náměstí 114, Písek.
7.3.2011Kulturní komise a komise pro partnerské vztahy a cestovní ruch vyzývá občany města a zástupce subjektů působících na území města Písek k zasílání námětů na změny současného systému finančních podpor města Písek v oblasti kultury a cestovního ruchu. Vaše podněty budou sloužit jako podklad pro návrh změn stávajícího systému, který by měl být upraven s účinností od roku 2012. Své náměty a připomínky zašlete nejpozději do 21.3.2011 na mail kulturni.komise@mupisek.cz. více ...>>
11.2.2011Rada města dne 10. 2. 2011 schválila usnesením č. 96/11 a 97/11 Grantový kalendář pro poskytování finančních příspěvku z rozpočtu města Písek na podporu kulturních aktivit a na podporu cestovního ruchu v roce 2011 a 1. výzvu grantového kalendáře včetně příslušných pravidel.
11.2.2011Rada města dne 10. 2. 2011 usnesením č. 95/11 schválila zařazení jmenovitých položek Zlatého fondu pro podporu kulturních aktivit v roce 2011. O výši částky rozhodne zastupitelstvo města dne 24. 3. 2011. více ...>>
11.2.2011Rada města Písek dne 13. 1. 2011 usnesením č. 40/11 schválila zařazení jmenovitých položek Zlatého fondu pro podporu cestovního ruchu v roce 2011. více ...>>
© 2017 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ