www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | odkazy

Kultura a cestovní ruch

 
 
 
 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » 2. výzva 2018 » Text výzvy
Poslední úprava 2. 10. 2017

MĚSTO PÍSEK vyhlašuje 2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
do dotačního programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA (dále jen dotační program)

Účel a důvody dotační podpory:

Dotační program na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2018 přispívá v rámci dostupných peněžních prostředků k naplnění Strategického plánu rozvoje a tvorby koncepce města Písek do roku 2025 formou konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky volnočasových kulturních aktivit, konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky služeb pro návštěvníky a na upevnění postavení města Písek jako centra kultury a cestovního ruchu.

Rok 2018 dává pro Českou republiku podnět k oslavným i vzpomínkovým akcím. Podpora města v opatření 2 VELKÉ PROJEKTY bude proto soustředěna zejména na akce, které tematicky spojí 100. výročí vzniku naší republiky se způsobem života v Písku 21. století a zatraktivní tím město pro obyvatele i návštěvníky.

Tento dotační program na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017 je vyhlášen jako neinvestiční.

Název dotačního programu:

JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA

Pro rok 2018 - 2. výzva se vyhlašuje opatření:

4 – MIKROGRANTY – Projekty malého rozsahu
5 – REPREZENTACE MĚSTA – Doprava a ubytování při akcích s partnerskými městy
6 – DĚTI, MLÁDEŽ A TALENTI – Podpora neziskových zájmových kulturních projektů malého rozsahu

Místo podání žádostí:

Městský úřad Písek, odbor školství a kultury, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Administrátor grantového programu:

Bližší informace o vyhlášeném dotačním programu podá administrátor dotačního programu:

Zastupuje:

Vzor žádosti:

Elektronický formulář žádosti, pravidla dotačního programu, tiskopis pro vyúčtování i vzor veřejnoprávní smlouvy je pro žadatele k dispozici na webových stránkách města www.granty-pisek.cz.
Vyplněný elektronický formulář žádosti je nutno, kromě fyzického odevzdání, ještě odeslat na e-mailovou adresu vyzva2.sk (zavináč) mupisek.cz.

Struktura a harmonogram dotačního programu – 2. výzva 2017:

Číslo opatření Opatření 4 Opatření 5 Opatření 6
OPATŘENÍ (název programu) MIKROGRANTY REPREZENTACE MĚSTA DĚTI, MLÁDEŽ A TALENTI
Celková alokace 800 000 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč
Číslo výzvy 5814 5815 5816
Podporované aktivity PROJEKTY MALÉHO ROZSAHU (NE CELOROČNÍ ČINNOST) V OBLASTI KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU DOPRAVA A UBYTOVÁNÍ PŘI AKCÍCH PODPORUJÍCÍCH KULTURU A CESTOVNÍ RUCH S PARTNERSKÝMI MĚSTY PODPORA NEZISKOVÝCH ZÁJMOVÝCH A KULTURNÍCH ORGANIZACÍ PŘI PROJEKTECH MALÉHO ROZSAHU
Požadovaná min. výše dotace Min. 10 000 Kč Min. 10 000 Kč Min. 10 000 Kč
Požadovaná max. výše dotace Max. 50 000 Kč Max. 50 000 Kč Max. 50 000 Kč
Okruh způsobilých žadatelů Podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Nepodnikatelské subjekty
Max. podíl dotace města z celkových nákladů (výdajů) projektu Nepodnikatelské subjekty max. 80 %
Podnikatelské subjekty max. 46 %
Nepodnikatelské subjekty max. 80 %
Podnikatelské subjekty max. 46 %
Nepodnikatelské subjekty max. 80 %
Systém rozdělování podpory Dle požadavků žadatelů (při dodržení max. možné výše dotace) v plné výši až do vyčerpání alokované částky Dle požadavků žadatelů (při dodržení max. možné výše dotace) v plné výši až do vyčerpání alokované částky Dle požadavků žadatelů (při dodržení max. možné výše dotace) v plné výši až do vyčerpání alokované částky
Náhradník Ano, neuspokojení žadatelé s bodovým ohodnocením min. 65 bodů Ano, neuspokojení žadatelé s bodovým hodnocením min. 65 bodů Ano, neuspokojení žadatelé s bodovým ohodnocením min. 65 bodů
Max. počet žádostí od 1 žadatele Bez omezení počtu žádostí od subjektu Bez omezení počtu žádostí od subjektu Bez omezení počtu žádostí od subjektu
Kritéria pro hodnocení žádosti Hodnotící kritéria jsou uvedena v Pravidlech dotačního program Čl. 8. O konečné výši dotace rozhodne v souladu s pravidly dotačního programu rada města.
Počátek - ukončení zveřejnění programu Od 02.10. do 31.01.2018
Lhůta pro podání žádosti Od 13.11. do 08.12.2017, do 12 hodin
Podmínky pro poskytnutí dotace Žádosti budou posuzovány dle Pravidel Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA, která jsou k dispozici na webových stránkách www.granty-pisek.cz.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti Žádosti o dotace projedná v únoru roku 2018 na doporučení hodnoticí komise rada města.
Realizace projektů Od 01.01.2018 do 31.12.2018
Příjem vyúčtování dotací za rok 2018 Od 02.01.2019 do 31.01.2019

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2017 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ