www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | odkazy

Záštity starostky

 
 
 
 
Záštity starostky » 1. výzva » Text výzvy

MĚSTO PÍSEK vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
do dotačního programu Záštita starosty/starostky města Písek

Účel a důvody dotační podpory:

Dotačním programem Záštita starosty/starostky (dále jen Záštita) se rozumí morální podpora nebo finanční prostředky města Písek poskytnuté jako dotace fyzické, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí, které tyto osoby realizují ve městě Písek nebo propagují město Písek a zároveň se na aktivitě/akci finančně podílejí. Aktivity/akce jsou svým charakterem určeny široké veřejnosti a hlavním záměrem je jejich propojení se způsobem života v Písku 21. století a zatraktivnění města pro obyvatele i návštěvníky.

Druh dotačního programu:

(struktura a financování jsou uvedeny v přiložené tabulce)
Tento dotační program na podporu aktivit/akcí (dále jen aktivita)
a) kulturních
b) sportovních
c) volnočasových a společenských
je vyhlášen jako neinvestiční podpora a pro všechny druhy platí, že nebudou podpořeny zejména aktivity s převahou komerčního charakteru.

Forma a způsob poskytnutí dotace z dotačního programu

Všechny druhy dotačního programu Záštita starosty/starostky města Písek může žadatel požadovat:
a) formou morální podpory
  - bez dotace
  - nepodléhá schválení radou města
b) formou podpory s dotací
  - maximální výše je závislá na druhu dotačního programu
  - podléhá schválení radou města a nutnosti uzavření písemné veřejnoprávní smlouvy

Místo podání žádostí:

Městský úřad Písek, odbor školství a kultury, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Administrátor dotačního programu:

Bližší informace o vyhlášeném dotačním programu podá administrátor dotačního programu:

- na podporu kulturních nebo volnočasových a společenských aktivit/akcí
  · Bc. Jana Bauerová, odbor školství a kultury, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek, tel.: 382 330 212, e-mail: jana.bauerova (zavináč) mupisek.cz.

- na podporu sportovních aktivit/akcí
  · Ing. Alena Kalinová, odbor školství a kultury, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek, tel.: 382 330 854, e-mail: alena.kalinova (zavináč) mupisek.cz.

Vzor žádosti:

Elektronický formulář žádosti, pravidla dotačního programu, tiskopis pro vyúčtování i vzor veřejnoprávní smlouvy je pro žadatele k dispozici na webových stránkách města www.granty-pisek.cz.
Vyplněný elektronický formulář žádosti (na oba druhy podpory) je nutno, kromě fyzického odevzdání, ještě odeslat na e-mailovou adresu zastity (zavináč) mupisek.cz.

Struktura financování dotačního programu:

Podpora aktivit/akcí a) kulturních b) sportovních c) volnočasových a společenských
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků (alokace) 200 000 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč
Maximální výše dotace v jednotlivém případě max. 20 000 Kč max. 20 000 Kč max. 10 000 Kč
Okruh způsobilých žadatelů fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které realizují aktivitu/akci kulturního charakteru ve městě Písek nebo svoji aktivitou/akcí město Písek propagují fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které realizují aktivitu/akci sportovního charakteru ve městě Písek nebo svoji aktivitou/akcí město Písek propagují fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které realizují aktivitu/akci volnočasového a společenského charakteru ve městě Písek nebo svoji aktivitou/akcí město Písek propagují
Počátek - ukončení zveřejnění programu 01.01.2018 – 31.03.2018
Lhůta pro podání žádosti o dotaci 01.02.2018 – 28.02.2018
Kritéria pro hodnocení žádosti O výši dotace rozhodne, na návrh starostky města v souladu s Pravidly dotačního programu Záštita starosty/starostky, rada města.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti Žádosti o dotaci projedná rada města dne 22.03.2018.
Lhůta pro podání žádosti o morální Záštitu O morální záštitu lze požádat kdykoliv, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce, nepodléhá schválení v radě města.
Podmínky pro poskytnutí dotace Žádosti budou posuzovány dle Pravidel dotačního programu Záštita starosty/starostky, která jsou k dispozici na webových stránkách www.pisek-granty.cz.
Realizace projektů od 01.01.2018 do 31.12.2018
Příjem vyúčtování dotací za rok 2018 do 31.12.2018

 

© 2018 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ