Aktuálně

Stránka 1 z 3
Pátek 1. červenec 2022

2. výzva 2022 Záštity starostky

Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE

... více >>
Čtvrtek 30. červen 2022

1. výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2023

Upozorňujeme tímto na možnost podání žádosti o dotaci na pořádání akcí v rámci vyhlášené 1. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro  poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2023. Konečný termín pro  přijímání žádostí je 16. 9. 2022 do 12:00 hodin.

V písemné podobě je  potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu vyzva1.sk@mupisek.cz

Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE.

... více >>
Pátek 27. květen 2022

Výzva k podání žádostí o dotaci pro sportovní organizace 2022

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotaci dle čl. III. c) podpora sportovní činnosti nad minimální limit dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.

Finanční prostředky ve výši 4 529 000 Kč dle čl. III. c) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2022 rozhodnutím zastupitelstva města dne 26.05.2022.

Žádosti o dotaci dle čl. III. c) je možné podávat v období od 28.06.2022 do 12.07.2022 (včetně) dle pokynů ve výzvě.

... více >>
Čtvrtek 6. leden 2022

Oznámení pro žadatele do dotačních programů města Písek

Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele – právnické osoby, kterých se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, které skutečného majitele nemají ­ viz § 7 uvedeného zákona).

Upozorňujeme tímto žadatele – právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

... více >>
Úterý 28. prosinec 2021

Výzva 2022 Záštity starostky

Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE

... více >>
Čtvrtek 9. prosinec 2021

Nové zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost 2022

Město Písek rozhodlo dne 02.12. 2021 usnesením zastupitelstva města Písek č. 218/21 vydat Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost s účinností od 01. 01. 2022.

Nové zásady naleznete ZDE

... více >>
Pátek 3. prosinec 2021

Výzva k podání žádostí pro organizátory volnočasových aktivit dětí a mládeže

Upozorňujeme žadatele o dotaci na volnočasové aktivity na možnost podání na činnost dle Zásad pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Finanční prostředky ve výši 500 000 Kč dle čl. IV. byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2021 rozhodnutím zastupitelstva města dne 02.12.2021.

Žádosti o dotace je možné podávat v období od 03.01. 2022 do 14.01. 2022 (včetně).

Celý text výzvy naleznete ZDE

... více >>
Pátek 3. prosinec 2021

Výzva k podání žádostí o dotaci pro sportovní organizace 2022

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotaci dle čl. III. a) činnost a III. b) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.

Finanční prostředky ve výši 3 520 000 Kč dle čl. III. a) a ve výši 4 600 000 Kč dle čl. III. b) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2022 rozhodnutím zastupitelstva města dne 02.12.2021.

Žádosti o dotaci dle čl. III. a) III. b) je možné podávat v období od 03.01.2022 do 14.01.2022 (včetně) dle pokynů ve výzvě.

... více >>
Pátek 1. říjen 2021

2. výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2022

Upozorňujeme tímto na možnost podání žádosti na pořádání akcí v rámci vyhlášené 2. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro  poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2022. Konečný termín pro  přijímání žádostí je 06. 12. 2021 do 12:00 hodin.

V písemné podobě je  potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu vyzva2.sk@mupisek.cz.

Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE.

... více >>
Úterý 20. červenec 2021

2. výzva 2021 Záštity starostky

Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE

... více >>
nahoru