Pátek 27. květen 2022

Výzva k podání žádostí o dotaci pro sportovní organizace 2022

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotaci dle čl. III. c) podpora sportovní činnosti nad minimální limit dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.

Finanční prostředky ve výši 4 529 000 Kč dle čl. III. c) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2022 rozhodnutím zastupitelstva města dne 26.05.2022.

Žádosti o dotaci dle čl. III. c) je možné podávat v období od 28.06.2022 do 12.07.2022 (včetně) dle pokynů ve výzvě.

<< zpět
nahoru