Související dokumenty

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na sportovní činnost

Město Písek rozhodlo dne 3. 12. 2020 usnesením Zastupitelstva města Písek č. 203/20 vydat Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost s účinností od 1. 1. 2021.

Pravidla publicity města Písek v rámci dotačních programů a záštity starosty

Důvodem vzniku Pravidel publicity je zajistit správnou informovanost o podpořených a úspěšně realizovaných akcí/aktivit a informovat veřejnost o podpoře města Písku.

Tato Pravidla publicity byla schválena usnesením rady města č. 82/16 dne 4. 2. 2016 a jsou účinná od 5. 2. 2016. Současně se ruší Pravidla publicity města Písek v rámci grantových programů a Záštity starosty ze dne 14. 7. 2011.

nahoru