Související dokumenty

Zásady pro poskytování dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Město Písek rozhodlo dne 7. 11. 2019 usnesením zastupitelstva města č. 218/19 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Pravidla publicity města Písek v rámci dotačních programů a záštity starosty

Důvodem vzniku Pravidel publicity je zajistit správnou informovanost o podpořených a úspěšně realizovaných akcích/aktivitách a informovat veřejnost o podpoře města Písku.

Tato Pravidla publicity byla schválena usnesením rady města č. 82/16 dne 4. 2. 2016 a jsou účinná od 5. 2. 2016. Současně se ruší Pravidla publicity města Písek v rámci grantových programů a Záštity starosty ze dne 14. 7. 2011.

nahoru