www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

-- Kultura 2009

 
 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv kultura 2009 » Záštity starosty
Poslední úprava 7.1.2009

Záštity starosty 2009

 
 

Příspěvky jsou poskytovány na základě schválení žádosti radou města a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku maximálně ve výši 20 tisíc Kč.

Žádost se odevzdává 1x písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Písek na formuláři „Žádost o poskytnutí záštity starosty města na kulturní aktivitu v roce 2009“ a to vždy před konáním kulturní aktivity v roce 2009. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, odevzdává se vyúčtování akce nejpozději do 31.12. b.r. pomocí formuláře „Konečné vyúčtování příspěvku – záštity“.
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ