www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

- Archiv kultura 2010

 
 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2010 » Záštity starosty 2010
Poslední úprava 5.1.2010

Záštity starosty 2010

 
 

Žádost se odevzdává 1x písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Písek na formuláři „Žádost o poskytnutí záštity starosty města na kulturní aktivitu v roce 2010“ a to vždy před konáním kulturní aktivity v roce 2010. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, odevzdává se vyúčtování akce nejpozději do 31.12. b.r. pomocí formuláře „Konečné vyúčtování příspěvku – záštity“.
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ