www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

-- Kultura 2011

 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2011 » Záštity starosty 2011
Poslední úprava 10. 1. 2011

Záštity starosty 2011

 
 

Žádost se odevzdává 1x písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Písek na formuláři „Žádost o poskytnutí záštity starosty města na kulturní aktivitu v roce 2011“ a to vždy před konáním kulturní aktivity v roce 2011. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, odevzdává se vyúčtování akce nejpozději do 31. 12. b. r. pomocí formuláře „Konečné vyúčtování příspěvku – záštity“.
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ