Pátek 3. prosinec 2021

Výzva k podání žádostí o dotaci pro sportovní organizace 2022

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotaci dle čl. III. a) činnost a III. b) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.

Finanční prostředky ve výši 3 520 000 Kč dle čl. III. a) a ve výši 4 600 000 Kč dle čl. III. b) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2022 rozhodnutím zastupitelstva města dne 02.12.2021.

Žádosti o dotaci dle čl. III. a) a III. b) je možné podávat v období od 03.01.2022 do 14.01.2022 (včetně) dle pokynů ve výzvě.

nahoru